SAYTA GİRİŞ
Главная » Allahin mocuzeleri

Yayı çəkib oxu atırsan. Yayı nə qədər çox darta bilsən, oxun da g qədər uzağa gedər

Bölme:Allahin mocuzeleri| Baxilib: 692| Tarix: 2009.İyul.05Şerh (0) |Ardını oxu

А. Təmiz və sаğlаm аilədən biriylə еvlənməli.


Ər-аrvаddаn yаrаnаn хоşbəхt bir аilənin, хоşbəхt bir sülаləyə çеvrilməsinə səbəb оlаn uşаqlаrın tərbiyyəsi, təhsil və yахşı yеtişməsi çох vаcibdir. 
Yахşı bir məhsul аlmаq üçün münbit tоrpаq, sаğlаm tохum və çох yахşı nəzаrət lаzım оlduğu kimi, yахşı nəsil yеtişməsi üçün də аnа-аtаlаrın sоylu аilədə ... Ardini oxu
Bölme:Allahin mocuzeleri| Baxilib: 1264| Tarix: 2009.İyul.05Şerh (0) |Ardını oxu

Ya Müntəqim - günahlıları edaletle cezalandıran. Haqsızlığa uğrayan "Ya Müntäqim" zikr etse, zalımın haqsızlığından qurtarar. 


... Ardini oxu
Bölme:Allahin mocuzeleri| Baxilib: 1288| Tarix: 2009.İyul.04Şerh (0) |Ardını oxu
Quranın indiyə qədər araşdırdığımız möcüzəvi xüsusiyyətlərindən əlavə bir də "riyazi möcüzə"ləri vardır. Bu möcüzəyə bir nümunə, Qurandakı bəzi söz təkrarlarının eyni sayda olmasıdır. Bir-biriylə əlaqədar bəzi sözlər çaşdırıcı bir şəkildə eyni ədəddə təkrarlanarlar. Aşağıda, bu cür sözlər və Quran içindəki təkrarlanma sayları göstərilmişdir.

1. Yeddi göy" təbiri 7 dəfə keçir. "Göylərin yaradılışı (xalqı səmavat)" ifadəsi də 7 dəfə təkrarlanar.

2. "Gün (yəvm)" tək olaraq 365 dəfə ... Ardini oxu
Bölme:Allahin mocuzeleri| Baxilib: 1480| Tarix: 2009.İyun.10Şerh (0) |Ardını oxu
Bölme:Allahin mocuzeleri| Baxilib: 1019| Tarix: 2009.İyun.08Şerh (0) |Ardını oxu
   

Elə əməllər vardır ki,insan öz fitrəti ilə onların yaxşı və ya pis olduğuna qərar verə bilir.Belə əməllərdən biri də Allahın mərhəmətini,hikmətini və ədalətini özündə əks etdirən böyüklərə hörmət mövzusudur.Əslində bu hər bir insanın daxilindən gələn və bəşəriyyət yaranan gündən cəmiyyət arasında mövcud olan yüksək əxlaqi dəyər nümunəsidir.Adəm övladı öz fitrəti ilə bu prinsipə riayətin zəruriliyini dərk edir.Onun vasitəsi ilə yer üzündə fitnə fəsadın qarşısı alınır.
İnsanın hələ körpə vaxtlarından qayğısını çəkən valideynləri onun ilk böyükləri sayılır.Daha sonra o,ətrafında olan yaşca ondan böyük adamlara böyük gözü ilə baxmağa başlayır.Artıq həddi-buluğa çatdıqda insanın bu adamlardan bəzilərinə,hətta onlar dünyadan köçsələr belə hörməti daha da artır.O,fəxrlə gəzd ... Ardini oxu
Bölme:Allahin mocuzeleri| Baxilib: 760| Tarix: 2009.Apr.19Şerh (0) |Ardını oxu
Allaha, Rəhman və Rəhim olan Rəbbimizə qarşı sadiq olduğumuzu, sıx bağlılığımızı göstərmək, sübut etmək üçün ən böyük xeyir yollarından biri insanlığa, bəşəriyyətə xidmət etməkdir. Allah tərəfindən nazil olan bütün kitablar başqalarına yardım etmək məsələsinə xüsusi əhəmiyyət verir və bunu vurğulayırlar. İslam dinində başqalarına kömək etmək və onların problemlərini həll etmək böyük fədakarlı ... Ardini oxu
Bölme:Allahin mocuzeleri| Baxilib: 727| Tarix: 2009.Mar.17Şerh (0) |Ardını oxu
« 1 2 3 4 »