SAYTA GİRİŞ
Главная » 2009 » İyul » 17 » » Dualar »
12:13
» Dualar »
Dualar

Hansısa işə başlamadan qabaq vəya hansısa bir işinizin yolunda getmədiyi vaxt. oxuya biləcəyiniz dualar. Sizi sıxıntılardan, qorxulardan və xəstəliklərdən qurtaracaq dualar təqdim edirəm.

Buyurun xəbərin ardına
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacət (Bir işinizin düzəlməsi) duası

Bismillahir - rəhmanir - rəhim. Ya qahiru ja qadiru ja zahiru ja batinu ja qəvluhul həqqu və ləhul mulku yəvmə yənfəxu fissuri alimul ğəybi vəşşəhadəti və huvəl hakimul xəbir


Qorxudan qurtarmaq duası


Bismillahir - rəhmanir - rəhim. Əllahummə əuzu bikə min həməzatiş- şəyatin və əuzu bikə ən yəhzurun.


Qorxudan təklikdə ehtiyat edəndə oxunan dua

Bismillahir - rəhmanir - rəhim. Qul huvəllahu həsara həsarəllahu həsara kilidi Cəbraili əmanəti qəhhara.


Sıxıntıdan qurtarmaq duası

Bismillahir- rəhmanir- rəhim. Pəbbişrəhli sədri və yəssirli əmri vəhlul utdətən min lisani yəfqəhu qəvli.


Qur`anda şəfa ayətlər (altı dənə)

Bismillahir - rəhmanir - rəhim.

1. Və yəşfi sudurə qəvmin mu`mininə.
2. Və şifaun lima fis - suduri və hudən və rəhmətən lil mu`mininə.
3. Yəxrucu min butuniha şərabun muxtətəlifin əlvanuhu fihi şifaun linnasi.
4. Qul huvəlləzinə amənu hudən və şifaən.
5. Və nunəzzilu minəl Qur`ani ma huvə şifaun və rəhmətun lil mu`minin.
6. Və iza mərəzət fəhuvə yəşfinə.


Çətinliyə düşərkən oxunan dua

Rəsuli - əkrəm buyurur (s): "Çətinliyə dücar olduğunuz zaman, bu duanı oxuyun."

Oxunuşu: Həşbunəllahi və ni`məl vəkil.


Hər cür dualardan qorunmaq üçün dua

Alləhummə əntə rəbbi, la ilahə illa əntə ələykə təvəkkəltu və əntə rəbbul ərşil əzim. La həvlə və la quvvətə illa billahil əliyyil əzim. Maşəalləhu kanə və la ləm yəkun ilmən ənnallahə qədahətə bi kulli şəy`in ilmən və əhsa kullə şəy`in ədəda. Allahummə inni əuzu bikə min şərrin kullə nəfsin axizun binasiyyətiha, innə rəbbi əla siratin mustəqim.


Salamatlıq duası

Allahummə inni əs`əlukə əfva vəl afiyətə fid - dunya vəl axirəti. Rəbbana atina fid - dunya həsənətən və fil axirəti həsənəh. Və qina əzabənnar.


Allah dualarınızı qəbul etsin!


Your fathfully, Unfaithful

Категория: Allahin mocuzeleri | Просмотров: 1259 | Добавил: efirdi | Рейтинг: 3.5/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]